top of page
Are you experiencing symptoms of fatigue syndrome or prolonged stress, or are you interested in proactively monitoring your health? FBMLab will soon offer NeuroEVs, an advanced assay based on extracellular vesicles from a standard blood sample. This service provides a tool to further understand your health status, and offers the possibility of targeted measures to effectively manage fatigue and stress.

Ansvarsbegränsning: Resultaten från våra analyser ska inte användas för självdiagnostik eller som en definitiv indikator på din hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att fastställa om man är frisk eller sjuk endast genom ett blodprov. Denna analys är endast avsedd att ge ytterligare information om din hälsa och bör användas tillsammans med råd från kvalificerade medicinska experter. Vi på FBMLab jobbar nära med vår samarbetspartner NEM Health där du kan konsultera en läkare och vända dig till om du önskar få medicinsk hjälp.

The service will be launched soon

Sign up to be the first to know when we launch.

Tack för ditt intresse!

bottom of page