top of page

Welcome to FBMLab - a leading company in life science, specializing in extracellular vesicles. We offer customized solutions and cutting-edge laboratory analysis to meet your unique needs.

Leakage of astrocyte-derived extracellular vesicles in stress-induced exhaustion disorder: a cross-sectional study. 

Sci Rep. 2021

Personer som lider av utmattningssyndrom (SED) kan uppleva problem med tänkandet som påminner om de som drabbats av lindriga skallskador. Från tidigare studier vet vi att en viss typ av små blåsor, kallade extracellulära vesiklar (EVs) från hjärnceller, ökar hos personer med skallskador. Vi undersökte därför EVs genom att studera blodprov från 31 personer med utmattningssyndrom, 31 med djup depression och 61 friska individer. Genom att använda en teknik som kan sortera och identifiera dessa EVs, upptäckte vi att personer med utmattningssyndrom faktiskt hade högre nivåer av två specifika markörer på dessa EVs, jämfört med både de med depression och de friska. Det här tyder på att EVs kanske läcker igenom skyddet runt hjärnan mer hos de med utmattningssyndrom, och till viss del även hos de med depression. Denna upptäckt öppnar nya vägar för att förstå och kanske i framtiden förbättra diagnosen av utmattningssyndrom.

Isoforms of soluble vascular endothelial growth factor in stress-related mental disorders: a cross-sectional study

Sci Rep. 2021

Kärltillväxtfaktorn (VEGF) har en koppling till stressrelaterade psykiska tillstånd, men sällan har dess olika former, eller isoformer, utforskats specifikt i olika sjukdomar. I vår studie undersökte vi blodnivåerna av VEGF hos personer med utmattningssyndrom, större depression, samt en frisk kontrollgrupp. Vi upptäckte att de med utmattningssyndrom hade högre nivåer av en specifik VEGF-form jämfört med friska, medan de med större depression hade lägre nivåer av en annan form. Dessutom fann vi att hos personer med utmattningssyndrom korrelerade VEGF-nivåerna med mängden av vissa extracellulära vesiklar, små blåsor som celler släpper ifrån sig. Detta antyder en möjlig koppling mellan VEGF och cellernas reaktioner i kroppen vid utmattningssyndrom. Denna insikt ger oss nya perspektiv på hur psykiska tillstånd kan påverka vår kropp på en molekylär nivå och banar väg för framtida forskning.

Extracellular vesicles as autoantigens in systemic lupus erythematosus

Eur J Clin Invest. 2018

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom där kroppen angriper sina egna cellkärnor, vilket leder till inflammation och skada på vävnader. En nyckelfaktor i SLE är extracellulära vesiklar (EVs) - små blåsor frigjorda från celler, som kan bära molekyler från cellkärnan.

 

Dessa EVs kan öka i blodet hos SLE-patienter och innehåller antikroppar som angriper kroppens egna vävnader. Forskning visar att dessa vesiklar inte bara bidrar till sjukdomens utveckling genom att stimulera immunsystemet utan också kan fungera som biomarkörer för att diagnostisera och övervaka sjukdomen. Detta understryker vikten av EVs i förståelsen av SLE och potentiellt i behandlingen av sjukdomen.

Electronic cigarettes containing nicotine increase endothelial and platelet derived EVs in healthy volunteers

Atherosclerosis 2020

Användningen av e-cigaretter ökar och väcker frågor om hälsopåverkan. I vår studie undersökte vi hur e-cigaretter, med och utan nikotin, påverkar blodkärl genom att analysera blodprover från friska unga som tog 30 puffar e-cigarettånga. Vi mätte extracellulära vesiklar (EVs) från blodplättar och endotelceller för att se eventuella förändringar i kärlen.

 

Resultaten visade att både nikotinhaltiga och nikotinfria e-cigaretter ökade mängden EVs, särskilt från blodplättar, vilket indikerar potentiella kärlförändringar. Nikotinet tycktes dock ha en större effekt på dessa vesiklar. Denna upptäckt belyser hur även kortvarig användning av e-cigaretter kan påverka våra blodkärl.

En fullständig publikationslista hittar du här
bottom of page