top of page

Allmänna Villkor

FBM Lab Konsult AB (559081-8281) nedan benämnt "FBMLab" erbjuder blodprov till privatpersoner och företag. Dessa allmänna villkor, nedan benämnt "Allmänna villkoren" gäller mellan FBMLab och klienten, nedan benämnd "Klienten" eller "Slutanvändare" som ingår ett avtal "Avtalet" eller "tjänsten" med FBMLab.

 

Allmänt

För att kunna använda våra tjänster måste du vara över 18 år. Resultaten från våra analyser ska inte användas för självdiagnostik eller som en definitiv indikator på din hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att fastställa om man är frisk eller sjuk endast genom ett blodprov. Våra analyser är endast avsedd att ge ytterligare information om din hälsa och bör användas tillsammans med råd från kvalificerade medicinska experter som en komplement och ej som ersättning till traditionell sjukvård. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård. Vi på FBMLab jobbar nära med vår samarbetspartner NEM Health (Nordic Executive Medicine) där du kan konsultera en läkare eller vända dig om du önskar få medicinsk hjälp. 

 

Avtalstecknande

Avtalet ingås genom att klienten godkänner dessa Allmänna villkor när denne beställer och bokar en eller flera av tjänsterna via hemsidan FBMLab.se. Genom detta köp accepterar Klienten de Allmänna villkoren.

 

Kontaktuppgifter

Klient och Slutanvändare ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta, samt förbinder sig att genast uppdatera sina kontaktuppgifter hos FBMLab vid förändringar under avtalet. Ändringar ska meddelas till kontakt@fbmlab.se.

 

Klientens integritet

Se hela vår Integritetspolicy.

 

Priser

Priser för våra tjänster riktade mot privatpersoner är i svenska kronor och inklusive moms. 

 

Betalning och avgifter

Priser för tjänsterna framgår vid köp av tjänst. Ett första konsultationssamtal är kostnadsfritt och sedan bestämmer klienten om de vill gå vidare med tjänsten. I samband med bokning av provtagning förbinder sig klienten att betala för tjänsten genom aktuell betalningsmetod som är beskriven på hemsidan (Vid e-faktura är betalningstiden 30 dagar). Eventuella rörliga avgifter och/eller tillägg har FBMLab rätt att debitera därutöver.

 

Avbokning

Slutanvändare har rätt att till och med 24 timmar före inbokat konsultationssamtal och 48 timmar före inbokat fysiskt möte (provtagning inför analys av prover) kostnadsfritt avboka mötet. Om avbokning sker enligt ovan skall eventuell erlagd betalning återbetalas inom 20 dagar. Vid avbokning från Slutanvändares sida senare än vad som anges ovan i detta stycke, är Kunden fortfarande betalningsskyldig och frånsäger sig rätt till eventuell återbetalning.

 

Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till FBMLabs varumärke, firma, tjänstedesign och övriga dokument som används och/eller tillhandahålls av FBMLab tillhör FBMLab. FBMLab förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda detta material och förbjuder samtidigt all kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av denna information och dessa handlingar.

 

Utveckling och villkorsändringar

FBMLab förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsterna exempelvis, men inte begränsat till, layout, funktionalitet och innehåll. FBMLab förbehåller sig även rätten till prisändringar och även för eventuella fel i tjänsteinformationen. FBMLab har rätt att ändra de Allmänna villkoren. Ändringar ska presenteras på FBMLab hemsida. Slutanvändare ansvarar för att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar häri. 

 

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på kontakt@fbmlab.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.

bottom of page