top of page

NeuroEVs: Indikatorer på hjärnans välbefinnande vid utmattning och stress

stressad kvinna

Vikten av att förstå och förebygga utmattning bland medarbetare?

Stressrelaterad psykisk ohälsa som exempelvis utmattningssyndrom har varit den vanligaste orsaken till sjukskrivning sedan 2014. Utmattning kan drabba personer i alla åldrar, inklusive yngre vuxna och till och med ungdomar, trots den allmänna uppfattningen att det mest påverkar äldre personer.

 

Att identifiera tidiga tecken på utmattning är inte bara en fråga om hälsovård utan också en strategisk investering för arbetsgivare, eftersom tidigt ingripande kan minska behovet av längre sjukskrivningar och omfattande rehabilitering. Genom att erbjuda regelbunden screening med hjälp av vår NeuroEV-tjänst, kan arbetsgivare potentiellt fånga upp indikationer på utmattning innan de utvecklas till allvarligare hälsoproblem, vilket bidrar till en mer hållbar arbetsmiljö och minskade kostnader för både individ och samhälle [1-2].

CleanShot 2024-05-07 at 15.38.56_2x.png

Symptom och påverkan

Huvudsymptomen vid utmattning liknar symtomen vid mindre traumatisk hjärnskada. De kognitiva försämringarna som patienter med utmattningssyndrom upplever, såsom nedsatt uppmärksamhet, exekutiv funktion och minne, kan vara i flera månader eller till och med år [3]​​.

 

FBMLab har utvecklat NeuroEVs-tjänsten under flera år och specialiserar sig inom EV-analys och står i framkanten med vår användning av denna teknik, stödd av ett betydande antal vetenskapliga publikationer. NeuroEVs är en typ av extracellulära vesiklar som utsöndras av hjärnans celler. Dessa unika vesiklar har förmågan att korsa blod-hjärnbarriären, i respons på externa stressfaktorer och utmattning. Forskning visar på en ökad koncentration av NeuroEVs i blodet hos patienter med utmattningssyndrom, depression, långvariga infektioner såsom COVID-19, och vid vissa neurologiska tillstånd, vilket indikerar en påverkan på hjärnan [3-5]. Vår expertis, kombinerat med den senaste generationens instrumentering, erbjuder en analysprocess som är både avancerad och anpassad för att undersöka NeuroEVs.

Exempel

Hur fungerar tjänsten?

Innan ni beslutar er för att gå vidare, välkomnas ni att boka en konsultation med mig där vi kan diskutera tjänstens upplägg och prissättning för att anpassa lösningen efter era behov. Efter konsultationen och vid intresse, bokar vi en tid för provtagning. Vi erbjuder provtagning på plats för en smidig process och minimal störning i ert dagliga arbete. Vår analys av NeuroEVs utförs genom ett standardiserat blodprov. Genom att använda ett vanligt blodprov kan vi minimera obehaget för individen.

 

Varje medarbetare ges möjlighet till ett introduktionssamtal med oss före provtagningen, samt ett uppföljningssamtal där vi går igenom resultaten detaljerat. Inom kort efter provtagningen får ni en detaljerad rapport för varje individ, vilket underlättar tidiga insatser för att stödja medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Det är viktigt att förstå att NeuroEV-analysen inte avgör om en person är frisk eller sjuk. Analysen ger istället ytterligare insikter som kompletterar andra medicinska utvärderingar. För att få en helhetsbild av NeuroEVs och dess variationer över tid rekommenderas upprepade tester. Dessa möjliggör kontinuerlig övervakning av den individuella NeuroEV-profilen, vilket ger en noggrannare bild av hälsotillståndet.

 

Som en del av vår tjänst får varje klient en detaljerad rapport från FBMLab. Rapporten inkluderar NeuroEV-nivåer och identifierade trender. Vid eventuella avvikelser samarbetar vi med vår medicinska partner, NEM Health, för fördjupade hälsoutredningar.

Viktig information

Referenser

  1. Ekberg, K., et al. (2017). Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare - samband med återgång i arbete och produktion.

  2. Statistik om psykisk hälsa i Sverige, Folkhälsomyndigheten, 2024-05-09 

  3. Leakage of astrocyte-derived extracellular vesicles in stress-induced exhaustion disorder: a cross-sectional study. Sci Rep. 2021;11(1):2009.

  4. Increased astrocytes-derived biomarkers following COVID-19 normalize within one year. 2023, manuscript in prep.

  5. Neuromyelitis optica spectrum disorder with increased aquaporin-4 microparticles prior to autoantibodies in cerebrospinal fluid: a case report. Journal of medical case reports, 2019, 13(1), 27.

Please fill out the form to contact me

Tack för ditt meddealnde. Vi kommer att återkomma till dig så fort som möjligt!

bottom of page